شرکت ساختمانی آرمان پی با هدف ارتقاء صنعت ساختمان و با بهره گیری از نیروی های متخصص در سال 1361 آغاز بکار نموده است.

تاریخچه

 

آرمان پی با هدف ارتقاء صنعت ساختمان و با بهره گیری از نیروی متخصص در سال 1361 آغاز بکار نموده و در طی سالهای فوق با دستگاههای دولتی و غیردولتی مختلفی همکاری داشته است.با توجه به افزایش تقاضا و توسعه گسترده فضاهای شهری ، همواره نیاز به کاهش زمان تامین مسکن به عنوان چالشی بزرگ مطرح بوده است و این شرکت از سال 1382 با بهره گیری از تکنولوژیهای نوین در صنعت ساختمان و با بررسی سیستم های ساخت نوین و امکان جذب و توسعه در بازار موجود ساخت و ساز کشور و قابل رقابت با سیستم سنتی که به لحاظ سرعت اجرا پایین و از عمر کوتاه برخوردار بوده ، فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت خانه های پیش ساخته با استفاده از روش LSF ( سیستم مورد تایید مرکز تحقیقات مسکن ) و با هدف ایجاد تحول در شیوه های سنتی صنعت ساختمان ادامه داده است.

آخرین خبرها